מספר טלפון
03-6374000
טיול הכולל תוכנית מלאה וגדושה כמפורט, חצי פנסיון ** (TKK)
משך הטיול:
11/12 לילות - 13/14/15 ימים
להורדת התוכנית

טיול הכולל תוכנית מלאה וגדושה כמפורט חצי פנסיון** = 10 ארוחות ערב* וארוחת צהריים 1 חשוב מאד להדגיש שחצי פנסיון שרובו יורכב מארוחות צהריים ערכו הכספי נמוך מזה המורכב מארוחות ערב **בטיולים בטיסות "טורקיש איירליינס" ארוחת ערב בלילה הראשון אינה כלולה עקב שעת ההגעה. לכל מטייל/ת ינתנו אוזניות שמע אישיות במהלך ימי הטיול.

חזרה
סימול
יציאה
חזרה
מדריך
*מחיר
הערות
חברת תעופה
תוכנית הטיול
רישום לטיול
TKK0302
02/03/2022
14/03/2022
לופטהנזה
TKK0309
09/03/2022
21/03/2022
לופטהנזה
TKK0312
12/03/2022
24/03/2022
לופטהנזה
TKK0323
23/03/2022
04/04/2022
לופטהנזה
TKK0328
28/03/2022
09-10/04/2022
לופטהנזה
TKK0406
06/04/2022
18/04/2022
פסח
לופטהנזה
TKK0409
09/04/2022
21/04/2022
פסח
לופטהנזה
TKK0412
12/04/2022
24/04/2022
פסח
לופטהנזה
TKK0416
16/04/2022
28/04/2022
פסח
לופטהנזה
TKK0419
19/04/2022
01/05/2022
פסח
לופטהנזה
TKK0427
27/04/2022
09/05/2022
לופטהנזה
TKK0502
02/05/2022
14/05/2022
לופטהנזה
TKK0514
14/05/2022
26/05/2022
לופטהנזה
TKK0525
25/05/2022
06/06/2022
לופטהנזה
TKK0810
10/08/2022
22/08/2022
לופטהנזה
TKK0921
21/09/2022
03/10/2022
ראש השנה
לופטהנזה
TKK1006
06/10/2022
18/10/2022
סוכות
לופטהנזה
TKK1008
08/10/2022
20/10/2022
סוכות
לופטהנזה
TKK1010
10/10/2022
22/10/2022
סוכות
לופטהנזה
TKK1012
12/10/2022
24/10/2022
סוכות
לופטהנזה
TKK1015
15/10/2022
27/10/2022
לופטהנזה
TKK1019
19/10/2022
31/10/2022
לופטהנזה
TKK1026
26/10/2022
07/11/2022
לופטהנזה
TKK1102
02/11/2022
14/11/2022
טיול מיוחד בסימן שלכת במסלול שונה במקצת ללא הביקור בקויאסן .
לופטהנזה
TKK1109
09/11/2022
21/11/2022
טיול מיוחד בסימן שלכת במסלול שונה במקצת ללא הביקור בקויאסן .
לופטהנזה
סימול
TKK0302
יציאה
02/03/2022
חזרה
14/03/2022
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0309
יציאה
09/03/2022
חזרה
21/03/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0312
יציאה
12/03/2022
חזרה
24/03/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0323
יציאה
23/03/2022
חזרה
04/04/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0328
יציאה
28/03/2022
חזרה
09-10/04/2022
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0406
יציאה
06/04/2022
חזרה
18/04/2022
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
פסח
להורדת התוכנית
סימול
TKK0409
יציאה
09/04/2022
חזרה
21/04/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
פסח
להורדת התוכנית
סימול
TKK0412
יציאה
12/04/2022
חזרה
24/04/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
פסח
להורדת התוכנית
סימול
TKK0416
יציאה
16/04/2022
חזרה
28/04/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
פסח
להורדת התוכנית
סימול
TKK0419
יציאה
19/04/2022
חזרה
01/05/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
פסח
להורדת התוכנית
סימול
TKK0427
יציאה
27/04/2022
חזרה
09/05/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0502
יציאה
02/05/2022
חזרה
14/05/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0514
יציאה
14/05/2022
חזרה
26/05/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0525
יציאה
25/05/2022
חזרה
06/06/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0810
יציאה
10/08/2022
חזרה
22/08/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK0921
יציאה
21/09/2022
חזרה
03/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
ראש השנה
להורדת התוכנית
סימול
TKK1006
יציאה
06/10/2022
חזרה
18/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
סוכות
להורדת התוכנית
סימול
TKK1008
יציאה
08/10/2022
חזרה
20/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
סוכות
להורדת התוכנית
סימול
TKK1010
יציאה
10/10/2022
חזרה
22/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
סוכות
להורדת התוכנית
סימול
TKK1012
יציאה
12/10/2022
חזרה
24/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
סוכות
להורדת התוכנית
סימול
TKK1015
יציאה
15/10/2022
חזרה
27/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK1019
יציאה
19/10/2022
חזרה
31/10/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK1026
יציאה
26/10/2022
חזרה
07/11/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
להורדת התוכנית
סימול
TKK1102
יציאה
02/11/2022
חזרה
14/11/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
טיול מיוחד בסימן שלכת במסלול שונה במקצת ללא הביקור בקויאסן .
להורדת התוכנית
סימול
TKK1109
יציאה
09/11/2022
חזרה
21/11/2022
מדריך
חברת תעופה
לופטהנזה
מחיר
טיול מיוחד בסימן שלכת במסלול שונה במקצת ללא הביקור בקויאסן .
להורדת התוכנית
*בכדי לצפות במחירים יש לבצע כניסה עם שם משתמש וסיסמא (*המחיר לנוסע/ת בחדר זוגי)

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form