הרשמה לטיול 
יציאה טיול   
 הערות חדר   
נוסע 4 נוסע 3 נוסע 2 נוסע 1  
שם משפחה (אותיות לועזיות)
שם פרטי (אותיות לועזיות)
תאריך לידה
מספר תעודת זהות
מספר דרכון
תוקף דרכון
יישוב
רחוב
מס' בית
מס' טלפון
E-mail
הלקוח מתחייב שהשם שרשום בטופס הנ"ל כפי שנמסר בזמן הרישום הינו תואם את שמו הרשום בדרכון, כל תיקון בשם הלקוח יהיה כרוך בתשלום שייקבע ע"י חברת התעופה