מספר טלפון
03-6374000
כולל : חצי פנסיון (CMJׂׂ)
משך הטיול:
10 לילות – 11/12 ימים
להורדת התוכנית

טיול מקיף הכולל: תוכנית מלאה מהבוקר עד הערב (מלבד ימי הטיסות) כולל : חצי פנסיון מספר המשתתפים בטיול יהיה בהתאם להנחיות הבריאות הנוגעות לקורונה.

המחירים כוללים:

 • טיסות: בטיסות הבינלאומיות עם "אתיופיאן איירווייס" וטיסות הפנים עם SA. פרטי טיסות אתיופיאן איירווייס (לו"ז הטיסות לא סופי ונתון לשינויים):

תל-אביבאדיס אבבה

00:45⇐ 06:05

ET 405

אדיס אבבהקייפטאון

08:15⇐  13:45

ET 847

ויקטוריהאדיס אבבה

13:00⇐ 21:30

ET 829

אדיס אבבהתל אביב

23:55⇐ 04:00*

ET 404


*נחיתה למחרת
**בטיסות "אתיופיאן איירווייס" תתכן עצירה בגאבורון להעלאת והורדת נוסעים לפי שיקול חברת התעופה בלבד.

 • מלונות: מדרגה ראשונה (דירוג פגסוס) ואו לודג'ים בשמורות פרטיות בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים.
 • כלכלה: חצי פנסיון.
 • תחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג על פי התוכנית המוצגת.
 • ביקורים וכניסות: ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית המפורטת.
 • הדרכה: מדריכ/ה ישראלי/ת. מדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש.
 • כללי: מסי הנמל ותוספת דלק בטיסות הבילאומיות בחברת אתיופיאן איירלינס ובטיסות הפנים מיסי הנמל, היטלי הבטחון ותוספת הדלק מעודכנים נכון ליום 25/10/2022. ייתכנו שינויים כאשר המחיר הסופי ייקבע ע"י חברות התעופה וייגבו ע"י נציג פגסוס במועד קבלת כרטיס הטיסה ובסמוך למועדי יציאת הטיול. חשוב לציין כי סכומים אלה מועברים בהתאמה לחברות התעופה ולפגסוס אין רווח מגביה זו.
 • תשר: לנותני השירותים בחו"ל.
 • שירותי סבלות במלונות:(כ-3$ לנוסע/ת לכל מלון). סה"כ 21$ לנוסע/ת.

המחירים אינם כוללים:

 • תוספת לחדר ליחיד: 450$. 
 • בדרום אפריקה לא מצויים בבתי המלון חדרים לשלושה נוסעים. על כן לא ניתן לאשר אפשרות זו.
 • ויזה במעבר למפלי ויקטוריה: 45$ (משולמים במקום - חשוב להגיע עם 5 שטרות של 10 $.בשום פנים לא עם שטר של 100$ כי לא תקבלו עודף בביקורת הגבול במקום. ראנדים דרום אפריקאים לא מתקבלים גם הם)
 • בטיולים בהם המעבר הינו בלוינגסטון עלות הויזה הינה בתוספת של 50$ או של 80$ (מעבר לויזה המשולמת במפלי ויקטוריה, סה"כ 95$ או 125$ לאדם) לאדם המשולמים במקום, במעבר גבול זה נכון ל-01/06/2019 העוברים אינם זקוקים לתעודת חיסון "קדחת צהובה" (נכון ל-01/06/2019 אין צורך בתעודת החיסון, יש לבדוק זאת כחודש לפני היציאה לטיול. לפגסוס אין שליטה על החלטה זו).
 • מסמכים: הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו. על הדרכון להיות בתוקף חצי שנה מיום היציאה. עליכם לוודא כי בדרכונכם 3 דפים ריקים רצופים לפחות לצורך חתימות במעברים השונים נוסע שבדרכונו לא יהיו שלושה דפים ריקים לא יוכל לעלות למטוס עוד בשדה התעופה בארץ.
 • עדכוני דלק ומיסי נמל: ראו הערה בסעיף "המחירים כוללים" תחת תת סעיף "כללי".
 • ביטוחים והוצאות אישיות: ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב וכן הטסה רפואית. מומלץ לרכוש הביטוח בעת ההרשמה ככיסוי לדמי הביטול הגבוהים (כמובן עפ"י תנאי הפוליסה).הטיולים הכוללים התעסקות בספורט (ע"פ הגדרת חברות הביטוח) יש לבצע תוספת לפוליסה שתכסה גם פעילות זו ובאחריות הלקוח לוודא באם יש בתוכנית הטיול פעילות המוגדרת ככזו. במידה והלקוח מבקש לרכוש ביטוח בתיווך חברת פגסוס על הלקוח ובאחריותו לדרוש לקבל לידיו את הפוליסה.
 • חיסונים: בנושא חיסונים והשפעת הגובה יש לפנות ישירות למשרד הבריאות בטלפון 03-5634848 או 5400*
 • טיסה שלא בקבוצה: פגסוס תעשה מאמץ לאפשר למי שמעונין לחזור שלא עם הקבוצה (עד לסדר גודל של 10% מטיילים בקבוצה) למצוא טיסות בימים המבוקשים ע"י המטייל/ת המבקש זאת. איננו מבטיחים מראש שזה ניתן. איננו יכולים להבטיח שלא תהייה תוספת במחיר הטיסות עקב חריגה מבוקשת זו תוספת שפגסוס תוסיף למחיר הטיול. ללא קשר, תגבה פגסוס תשלום דמי טיפול בסך 50$ בנוסף לשינוי אפשרי במחירי הטיסה הנובע מבקשת בשינוי. אין אפשרות ליציאה חריגה אינדיוידואלית לפני יציאת הטיול.

ממשלת דרום אפריקה עדכנה לאחרונה את הנהלים לכניסה למדינה ועל כן נא היו מודעים לפרטים הבאים:

 1. רשות ההגירה הדרום אפריקאית לא מקבלת מסמכי נסיעה שאינם ממוכנים. דרכון ממוכן הינו דרכון שמערכת ממוחשבת מסוגלת לקרוא על פי אותיות ומספרים המבוססים על פרטים אישיים של בעל הדרכון והמופיעים בשורה אחת בתחתית הדרכון.  *הנחיה זו תקפה גם לנוסעים המחזיקים באשרה המוטבעת בדרכון שאינו ממוכן – מסמך זה ייחשב כלא תקף.
 2. נוסע מתחת לגיל 18 עם שני הוריו נדרש להציג תעודת לידה, או בהעדר תעודת לידה – מסמך שווה ערך מאת משרד הפנים.
 3. נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע עם אחד מהוריו: נדרש להציג תצהיר חתום בידי ההורה השני המאשר את הנסיעה האמורה, או צו בית משפט המאשר חזקה מלאה להורה המלווה, או במקרה הצורך תעודת פטירה של ההורה השני. נדרשת תעודת לידה בנוסח מלא.
 4. נוסע מתחת לגיל 18 הנוסע עם מבוגר מלווה אשר אינו ההורה הביולוגי: נדרשת תעודת לידה, תצהיר חתום ע"י ההורים או ע"י אפוטרופוס ממונה המאשר את הנסיעה האמורה עם אותו מלווה, העתקי ת.ז או דרכון בר תוקף של הורי הקטין או של האפוטרופוס החוקי, העתקים של תעודות הזהות או הדרכונים, מסמך עם פרטי ההתקשרות של ההורים או האפוטרופוס החוקי, הכוללים: שם, כתובת, ופרטי התקשרות.


קטין שלא יציג את כל מסמכים הנדרשים, או שמסמך נדרש כלשהו לא יעמוד בדרישות, עלול שלא להתקבל לטיסה, וכניסתו או יציאתו מדרום אפריקה עלולה להימנע. דמי הביטול במקרה זה יהיו מלאים! כל המסמכים הנזכרים לעיל חייבים לעמוד בדרישות הבאות: המסמך חייב להיות מקורי, או העתק נאמן למקור המאושר על ידי נוטריון. מסמך שאינו בשפה האנגלית חייב להיות מתורגם לאנגלית והתרגום צריך להיות מאושר על ידי נוטריון. אנו מבקשים למלא ולשלוח לנו את המסמך המצורף עד כ- 3 חודשים לפני מועד יציאת הטיול.

הערות כלליות:

 • הטיסות נקבעו לפי תעריפים ידועים לעונת 2020/2021.
 • יציאת הטיול ומחירו מותנים בהרשמה של 30 נוסעים לפחות.
 • בתקופת תערוכות, ירידים ואירועים מיוחדים, המלונות בערים האמורות יהיו מחוץ לעיר או עיר סמוכה.
 • סידורי קרקע נקובים בדולרים אמריקאים על פי שער החליפין של המטבעות המקומיים.
 • תנאי ההרשמה וביצוע הטיולים בכפוף לתנאי ההתקשרות והאחריות לפי פרסומי הטיולים בחוברת פגסוס ישראל.
 • המחיר נכון למועד המצוין בראש העמוד, פגסוס שומרת לעצמה זכות לשנות המחירים ללא הודעה מוקדמת.
 • בכל המתנה ארוכה מעל 3 שעות שתווצר בשדה תעופה בדרך הלוך או חזור תיזום פגסוס טיול או מלון DAY USE בעלות מינימלית וללא מטרת רווח ותציע זאת ללקוחותיה כשבוע לפני יציאת הטיול לכשיתברר שזמני הטיסות הם סופיים * על פי לוח זמני הטיסות ובמידת הצורך יתווסף לטיול לילה באירופה בעלות נוספת של 70$ לאדם.** יתכן ויחול שינוי בטיסות הבינלאומיות בעיקר באמור במסלול הטיסה חזרה לתל אביב. סדר ימי הטיול יהיה בכפוף ללוח זמני הטיסות הבינלאומיות והפנימיות שאינו סופי.
 • אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כירטוס קבוצתי, מראש.
 • לא כמו כירטוס אינדיבידואלי, בו יכול הסוכן לבחור מקומות ישיבה במקרים רבים, בקבוצות לא ניתן.
 • אין ביכולתנו להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות נוסע מתמיד, בונוסים וכד') המוצעים על ידי חברות התעופה ליעדים שונים.
 • באחריות המטייל לבדוק מראש אפשרות קבלת הטבות לגבי טיול ספציפי.
 • לאור מצב הקורונה בעולם ישנן הנחיות כניסה ויציאה ל ו-מ כל מדינה, באחריותך להתעדכן טרם הרישום וטרם היציאה ולמלא אחר כל הנחיות אלו. בכל מקרה שבו נוסע לא יוכל להצטרך לטיול עקב אי מילוי או אי עמידה בהוראות או בתנאים, חברת פגסוס איננה אחראית לכך ודמי הביטול יהיו כפי שמופיע בתכנית השיווק.

מסלולי הסדר תשלום לטיול
(יבוצע לפי שער ההעברות וההמחאות הגבוה, מכירה ביום התשלום):

תשלום של 250 $ לנוסע/ת בעת ההרשמה יבטיח את המקום בטיול. היתרה כולה בתשלום אחד סמוך למועד היציאה לטיול ללא אשראי, או במספר תשלומים שווים, צמודים לדולר, מיום ההרשמה עצמו בכרטיסי האשראי כשהתקבול לפגסוס הוא ליום ההרשמה. המשך מדי חודש בתחילתו. התשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מחודש מתאריך יום היציאה לטיול. מסלול התשלומים באמצעות כרטיסי אשראי על פי מדיניות ההצמדה למט"ח של חברת האשראי ולא של פגסוס, כלומר כל תשלום יחוייב לפי שער הדולר האמריקאי ביום החיוב של חברת האשראי והוא היום הקובע. יום ההרשמה לטיול בפגסוס אינו היום של קביעת שער הדולר האמריקאי לתשלום. אין כפל מבצעים או הנחות.

תנאי ביטול: (מומלץ לרכוש ביטוח כבר בעת ההרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות על פי כללי הפוליסה)

מועד הביטול (לא כולל שישי/שבת ו/או ערבי חג וחגים/ יום ההרשמה ויום הודעת הביטול)

דמי הביטול

עד 35 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

47 $ לנוסע/ת

34 עד 22 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

20% ממחיר הטיול לנוסע/ת

15-21 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

50% ממחיר הטיול לנוסע/ת

8-14  ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

70% ממחיר הטיול לנוסע/ת

מ 7 ימי עסקים ועד יום לפני מועד יציאת הטיול

90% ממחיר הטיול לנוסע/ת

ביטול ביום היציאה ואחריו / אי הגעה

100% ממחיר הטיול לנוסע/ת

 • דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הלקוח בעת ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על טופס הרישום נלווה.
 • עלויות הביטול מכילות התחייבויות לספקים שונים המרכיבים את הטיול בהתאם לתוכנית הנ"ל ועל כן קשיחים ביותר.
 • באם הוזמנו שירותים מיוחדים/ נלווים דמי הביטול עבורם יהיו בנוסף לדמי הביטול הנ"ל. (לדוגמא: דיוויד/שדרוג מחלקה בטיסה/כרטוס מוקדם/ טיסות פנים וכו').
 • על כן, יש לזכור! באחריותך לרכוש פוליסת ביטוח המכסה דמי ביטול לכל מקרה שעתיד לבוא.ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס למספר 03-5436060 או מייל לכתובת המאשר את ביטול הטיול ואישורו חזרה ע"י סוכן / נציג מטעם פגסוס - [email protected].

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form