מספר טלפון
03-6374000
ג'אווה,סולאווסי ובאלי, כולל חצי פנסיון באינדונזיה (SOB)
משך הטיול:
14 לילות 16/17 ימים
להורדת התוכנית

אינדונזיה, מדינה מגוונת בצורה יוצאת דופן, הן בנופיה והן באוכלוסייתה ותרבותה שלא לשווא טבעה את המוטו הלאומי כ"אחדות המגוון". התרבות האינדונזית ממשיכה גם היום לסקרן אנתרופולוגים המנסים לפענח את סוד קסמה.

המחירים כוללים:

 • טיסות: בחברת התעופה סדירה (לו"ז הטיסות לא סופי ונתון לשינויים):     

  תל אביב

  איסטנבול

  20:00

  22:20

  TK837

  איסטנבול

  באלי

  01:50

  19:15

  TK66

  *נחיתה למחרת

  באלי

  איסטנבול

  21:25

  05:40*

  TK67

  איסטנבול

  תל אביב

  07:55

  08:55

  TK784

  *נחיתה למחרת

 • מלונות: מלונות מדרגת תיירות טובה ומדרגה ראשונה לפי רשימה מצורפת, בברומו - הטוב בנמצא.
 • כלכלה: חצי פנסיון לאורך כל הטיול
 • תחבורה: אוטובוס תיירים ממוזג, כלי רכב אחרים כמפורט בתכנית. העברות מ/אל שדה התעופה.
 • ביקורים וכניסות: ביקורים וכניסות לאתרים על פי התוכנית המפורטת.
 • הדרכה: מדריך מצוות מדריכי פגסוס בראש אחר. מדריכים מקומיים דוברי אנגלית כנדרש.
 • כללי: מיסי נמל בנתב"ג ובאינדונזיה וכן תוספת דלק לחברת התעופה מעודכנים נכון ליום 01/05/2023. ייתכנו שינויים במחיר מיסי הנמל ובתוספת דלק והמחירים הסופים ייקבעו ע"י חברות התעופה וייגבו ע"י נציג פגסוס במועד קבלת כרטיס הטיסה למועדי יציאת הטיול. חשוב לציין כי סכומים אלה מועברים התאמה לחברות התעופה ולפגסוס אין רווח מגביה זו.

המחירים אינם כוללים:

 • אשרת כניסה: לבעלי דרכון ישראלי $335 לא יוחזר במקרה ביטול. מעבר לתנאי הביטול הרגילים.
 • תוספת לחדר ליחיד: 1055$.
 • עדכוני דלק ומיסי נמל: ראו הערה בסעיף "המחירים כוללים" תחת תת סעיף "כללי".
 • ביטוחים: ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב וכן הטסה רפואית. מומלץ לרכוש הביטוח בעת ההרשמה ככיסוי לדמי הביטול הגבוהים (כמובן עפ"י תנאי הפוליסה). הטיולים הכוללים התעסקות בספורט (ע"פ הגדרת חברות הביטוח) יש לבצע תוספת לפוליסה שתכסה גם פעילות זו ובאחריות הלקוח לוודא באם יש בתוכנית הטיול פעילות המוגדרת ככזו. במידה והלקוח מבקש לרכוש ביטוח בתיווך חברת פגסוס על הלקוח ובאחריותו לדרוש לקבל לידיו את הפוליסה.
 • חיסונים: מידע ופרטים בלשכות הבריאות המחוזיות ת"א 035634848 ירושלים026217341 חיפה 048619777
 • מסמכים:הוצאת דרכון ו/או הארכת תוקפו.
 • מיסי נמל והיטלי מזווה בטיסות הפנים באינדונזיה:(כ 8$ לכל טיסת פנים ,כ15$ ביציאה מבאלי, נגבה במטבע מקומי לפני הטיסה עצמה).
 • טיסה שלא במסגרת הקבוצתית: פגסוס תעשה מאמץ לאפשר למי שמעוניין לחזור שלא עם הקבוצה (עד לסדר גודל של 10% מטיילים בקבוצה) למצוא טיסות בימים המבוקשים ע"י המטייל/ת המבקש זאת.אין בטחון שנצליח ואיננו מבטיחים מראש שזה ניתן .איננו יכולים להבטיח שלא תהייה תוספת במחיר הטיסות עקב חריגה מבוקשת זו ,תוספת שפגסוס תוסיף למחיר הטיול. ללא קשר תגבה פגסוס תשלום דמי טיפול בסך 50$ שיהיה בנוסף לשינוי אפשרי במחירי הטיסה הנובע מבקשת השינוי. אין אפשרות ליציאה חריגה אינדיווידואלית לפני יציאת הטיול.

הערות מיוחדות לטיול ליעד זה:

 • כניסה לאינדונזיה: פגסוס מבצעת את סידורי הכניסה הדרושים בתיאום עם הרשויות באינדונזיה. בהעדר יחסים דיפלומטיים בין ישראל לאינדונזיה, הנפקת אשרת הכניסה תלויה ברצון הטוב של השלטונות האינדונזיים.פגסוס לא תישא באחריות כלשהי למקרה שהאינדונזים ימנעו כניסת הנוסעים. במקרה של סירוב טרם היציאה מהארץ יוחזר למטיילים מלוא סכום הטיול. במקרה של סירוב לאחר היציאה מהארץ יקוזז סכום השירותים שניתנו עד רגע זה.
 • ויזות לאינדונזיה: יש להגיש למשרד תצלום הדרכון ו- 2 תמונות בגודל 3.5*4.5 cm על רקע לבן לפחות 40 יום לפני היציאה. האשרה תונפק בסמוך למועד יציאת הטיול. בעלי דרכונים ישראליים-עלות 425$ לאשרה. נוסעים בעלי דרכונים זרים המקובלים על השלטונות האינדונזיים פטורים מעלות האשרה, אך ישלמו אגרה בסך 30$ במזומן בכניסה לאינדונזיה.
  מצורף להלן הקישור להורדת הטופס שיש למלא לצורך הוצאת האשרה: 

https://www.pegasusisrael.co.il/download/files/indoneazia.pdf

 • המטה ללוחמה בטרור ממליץ להימנע מביקור באינדונזיה.

הערות כלליות:

 • הטיסות נקבעו לפי תעריפים ידועים לעונת 2023
 • יציאת הטיול ומחירו מותנים בהרשמה של 15 נוסעים
 • בתקופת תערוכות/ ירידים ואירועים מיוחדים המלונות בערים האמורות יהיו מחוץ לעיר או עיר סמוכה 
 • סידורי קרקע נקובים בדולרים אמריקאים על פי שער החליפין של המטבעות המקומיים
 • תנאי ההרשמה וביצוע הטיולים בכפוף לתנאי ההתקשרות והאחריות לפי פרסומי הטיולים בחוברת פגסוס ישראל 
 • המחיר נכון למועד המצוין בראש העמוד, פגסוס שומרת לעצמה זכות לשנות המחירים ללא הודעה מוקדמת.
 • אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כירטוס קבוצתי, מראש.

מסלולי הסדר תשלום לטיול
(יבוצע לפי שער ההעברות וההמחאות הגבוה, מכירה ביום התשלום):

1> תשלום של 250$ לנוסע/ת בעת ההרשמה יבטיח את המקום בטיול. היתרה כולה בתשלום אחד סמוך למועד היציאה לטיול ללא אשראי. או 2> במספר תשלומים שווים, צמודים לדולר, מיום ההרשמה עצמו בכרטיסי האשראי כשהתקבול לפגסוס הוא ליום ההרשמה. המשך מידי חודש בתחילתו.התשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מ-60 יום מתאריך היציאה לטיול. מסלול התשלומים באמצעות כרטיסי אשראי על פי מדיניות ההצמדה למט"ח של חברת האשראי ולא של פגסוס כלומר כל תשלום יחוייב לפי שער הדולר האמריקאי ביום החיוב של חברת האשראי והוא היום הקובע.יום ההרשמה לטיול בפגסוס אינו היום של קביעת שער הדולר האמריקאי לתשלום. כפל מבצעים/ הנחות.

תנאי ביטול: (מומלץ לרכוש ביטוח כבר בהרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות עפ"י כללי הפוליסה)

מועד הביטול)לא כולל שישי/שבת ו/או ערבי חג  וחגים(

דמי הביטול

עד 60 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

70 $ לנוסע/ת

60 עד 30 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

1500 $ לנוסע/ת

15-29 ימי עסקים מלאים לפני מועד יציאת הטיול

80% ממחיר הטיול לנוסע/ת

0-15 כולל ביטול ביום היציאה ואחריו / אי הגעה

100% ממחיר הטיול לנוסע/ת

דמי הביטול יקוזזו מהתשלום שבוצע בפועל. במידה ונשלחו דרכוני הנוסעים המבטלים לשגרירות לצורכי ויזה,
יוסף לדמי הביטול גם סכום הוצאת הויזה הנקוב לעיל בסעיף המחירים אינם כוללים.

 • דמי הביטול יגבו מאמצעי התשלום שמסר הלקוח בעת ההרשמה וזאת בהתאם לחתימה על  טופס רישום נלווה.
 • עלויות הביטול מכילות התחייבויות לספקים שונים המרכיבים את הטיול בהתאם לתוכנית הנ"ל ועל כן  קשיחים ביותר.  
 • באם הוזמנו שירותים מיוחדים/ נלווים דמי הביטול עבורם יהיו בנוסף לדמי הביטול הנ"ל. (לדוגמא:  דיוויד/ שדרוג מחלקה בטיסה/ כרטוס מוקדם/ טיסות פנים וכו').
 • על כן, יש לזכור! באחריותך לרכוש פוליסת ביטוח המכסה דמי ביטול לכל מקרה שעתיד לבוא.

**ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת פקס למספר 03-5436060 או מייל למייל [email protected] המאשר את ביטול הטיול ואישורו חזרה ע"י סוכן/ נציג מטעם פגסוס.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form